Malamuten som brukshund

 

Malamuten er en frakthund, som er laget for å kunne dra tunge lass over tid. Den er konstruert for styrke og utholdenhet, og er ikke ment som konkurransehund i raske løyper. Rasestandarden er tydelig på dette området, og fremhever viktigheten av at den skal være bygget slik at den kan utføre disse oppgavene.  

Det er viktig å ta vare på dette, slik det også er viktig å ta vare på  de egenskapene som gjør at rasen kan overleve under ekstreme forhold i arktiske strøk.

Som oppdrettere av rasen forsøker vi å ta vare på disse spesielle egenskapene, samt å beholde sunne hunder med godt gemytt.

Gjennom året forsøker vi å bruke malamuten allsidig. Det er en hund som liker å bruke seg, både mentalt og fysisk.

 

Sommer / barmark:

Vi sykler korte turer

Kløvturer

Svømming/bading

Kjøring med vogn

Kjøring med saccovogn

Elgjakt

 

Vinter:

Ut på tur

Kjøring med pulk

På tur til lavo'en

Sledetrening

Sledeløp

 

Til hovedsiden for Alaskan Malamute